Öffentlich bestellte und beeidigte Übersetzerin                    

                                               für die tschechische Sprache

                                          úřední překladatelka pro jazyk český

Home
služby
plusové body
k mé osobě
kontakt
zajímavosti
impresum

 

VOP

zpět

Ost - West Agenturr

 

Krátce k mé osobě:

Státní zkouška pro překladatele, kterou jsem složila v roce 2003, je vyvrcholením mého odborného vzdělání, na něj navazující pracovní činnosti, mého samostudia, neustálého rozšiřování odborného a jazykováho vzdělání a mé letité činnosti jako tlumočnice a překladatelka.

 Má pracovní činnost  mne nejprve v Čechách a od roku 1980 v Německu vedla následujícími obory:

  •        turistika, lázeňství a hotelová činnost

  •        marketing

  •        layout und PR v oblasti reklamy

  •        mzdového účetnictví a personalistiky

  •        maloobchod a velkoobchod

  •        vývoz – dovoz

 Ve vedlejším pracovním poměru jsem byla činná:

v ČSSR:    

               jako průvodkyně ciziců v Československu (převážně německé skupiny) a československých turistů v zahraničí;

v SRN:      

               jako překladatelka a tlumočnice (mimo pro mého posledního zaměstnavatele – od roku 1984), pro obecní úřad ve Waidhausu, různé úřady v okresech Neustadt an der Waldnaab a Weiden, pro hraniční a kriminální policii ve Waidhausu, celní úřad, různé spolky, školy, firmy a soukromé osoby;

               od roku 1991 jako docentka českého jazyka na lidové škole ve Vohenstraußu (VHS Vohenstrauß) a v letech 1991 až 1994 na Obchodní a průmyslové komoře ve Weidenu (IHK Weiden).

[Under Construction]

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: blazek.owa@t-online.de
Copyright © 2004 OWA
Stand: 30. April 2006